Cesaret-Ahlak

(16 Mart 2018, Cuma)

Bu iki haslet, insanın ortak hareket etmesinde başat rol oynar.

Ahlaklı oluşta birlikte yol alan arkadaşlar, birbirlerinin hakkına hukukuna, izzetine, vakarına, kişiliğine zarar getirecek hususlardan kaçarlar. Birbirlerinin iyi hasletlerini geliştirirler, kötü hasletlerini de düzeltmekte yardımcı olurlar. Yürütmekte oldukları işi de bunun üzerine bina ederler. Birlikte yol almak mümkün olmadığı zamanlarda yol arkadaşlığını bitirseler de yekdiğerinin kişiliğini, izzetini, vakarını korumaya devam eder.  

Cesaretli oluşta ise, bu ahlaka sahip arkadaşlar birlikte zorluklara rahatlıkla göğüs gererler, sıkıntıları atlatabilirler. Korku onları yolundan alıkoymaz, çünkü edindikleri ahlak, doğru yolda olduklarında şüphe edecek bir husus olmadığını açıkça gösterir. Korkunun bir ucu kişilik yapısına dayanıyorsa diğer ucu belirsizliğe ve boşluğa dayanıyor.  Ahlaklı oluşun bir vasfı da yapılan işin mahiyetini ve işleyiş biçimini boşluk bırakmadan işleyişe koymaktır. İşteki eksiklik ve boşluklar ahlaka da tesir eder, eşyayı ve olayları tam anlayamayan yaptığı işin ahlakını da anlayamaz. İş ahlakı, birlikte yürüme ahlakı diye bir husus vardır, bunları idrak edemeyenin ahlakiliği de test edilmemiş potansiyel ahlaktır, yürürlük anında ahlakilik açığa çıkar.

Devamını oku...
 
İnsanlarla İçiçe Yaşamak

(9 Mart 2018, Cuma)

“İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Maide, 2)

İmam Nevevi Riyazu’s-Salihin’in 70. Bölümünde diyor ki;

“Şunu iyi bil ki, söylediğim şekilde insanlara sıkıntı vermeden onların arasına katılmak, Rasulullah (s.a.s.)’in, diğer peygamberlerin, Hülafe-yi Raşidin’in, onlardan sonraki ashab ve tâbiinin ve daha sonra gelen Müslüman âlimlerle faziletli kimselerin tuttuğu yoldur. Tabiin ile onlardan sonra gelenlerin çoğu bu görüşü benimsemişler. İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel ve fakihlerin büyük çoğunluğu da böyle düşünmektedir.

Nevevi aynı kitabın 20-21 bölümlerinde bu konuya değinmiş, şu ayetlere yer vermiştir: Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” (Al-i İmran, 104)

Devamını oku...
 
Gazel İncelemesi

                                                                                     (23 Şubat 2018, Cuma)

Mende Mecnun’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var

Âşık-ı sâdık menem Mecnun’un ancak adı var.

         Bende  Mecnûn’dan daha fazla âşıklık yeteneği var. Sevgisine sadakat gösteren âşık benim. Mecnûn’un sadece adı var.

         Mecnun, kelime manası olarak; cinli, deli, delicesine seven, Leyla ile Mecnun Hikâyesinde erkek kahraman. Mecnun, kimi zaman baştan ayağa aşk kesilen ve aklını yitirme raddesine gelen bir divane, kimi zaman bir masal kahramanı, kimi zaman bir efsane, kimi zaman bir bilge.

Genel itibarıyla Fuzuli, Mecnunun âşıklığını çok beğenmez ve kendine rakip görür bu beyitte de bunu görüyoruz.

Füzûn (efzûn) (F.); daha çok, daha fazla. Bereketli. Füzûn etmek; çoğaltmak, fazlalaştırmak…

İsti’dâd(Ar.); hazırlık ve kudret manasınadır. Doğuştan gelen yatkınlık, yetenek.

Âşık-ı sâdık; hakikî, yaşamış, âşık, Mecnûn gibi efsâne âşığı değil demektir.

Devamını oku...
 
Fitne Anında Dile Dikkat

(12 Şubat 2018, Pazartesi)

Fitne günlerinde söylentiler çoğalır, dedikoduyu yayma ve abartma arzusu artar. Bu sinsi tehlike içinde kulaklar her söyleneni kabul etmek için hazırdır. Fitne günlerinde pek çok kelime kılıçtan daha şiddetlidir. Bunun için, hakikatten kopuşu artıracak ve fitne ateşini artıracak her kelimeden dilimizi tutmak/korumak üzerimize vaciptir.

Allah’ın insan vücudunda yarattığı en tehlikeli şey dildir. Bunun için Allah(c.c) müminleri uyararak şöyle buyuruyor: “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.” ( İsra, 53)

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Cesaret-Ahlak
(16 Mart 2018, Cuma) Bu iki haslet, in...
İnsanlarla İçiçe Yaşamak
(9 Mart 2018, Cuma) “İyilik ve ...
Gazel İncelemesi
                          ...
Fitne Anında Dile Dikkat
(12 Şubat 2018, Pazartesi) Fitne günl...
İç-Dış İlişkilerinde Dengenin Temini
                          ...
Şarkiyatçılık
(2 Şubat 2018, Cuma) Edward Said&rsquo...
Sadrazam Said Halim Paşa
(5 Ocak 2018, Cuma) Mehmed Said Halim P...
Normallik
Normal; kurala, alışılmışa uygun, d...

Kimler Sitede

Şu anda 102 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 461
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 2191403
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >