Suriye

(18 Ocak 2019, Cuma)

ABD’nin Suriye’den çekilme kararından hemen sonra yeni bir safha başlamış oldu.

Bu yeni durumun nereye evirileceği belirsiz. Ama bazı yeni gelişmeler öne çıkmaya başladı bile. Türkiye açısından bakılınca; mesele biraz daha girift ve karmaşık. Bu vesileyle coğrafyamızın, bölgemizin getirdiği çok hareketlilik ve her an yeni gelişmelere gebe oluşunu bir kere daha müşahede etmekteyiz.

Bu coğrafyada stabil bir dış siyaset gütmek çok mümkün görünmüyor. Türkiye, tek başına bütün bölgeyi hizaya sokma, hizaya getirme ve ilkeli, ahlaklı, insani bir dış siyaset gütmelerini sağlama gücüne ve imkanına sahip değildir. Onun için çok esnek ve değişebilir bir siyaset gütmek zorundadır. Daha dün ABD başkanının verdiği ve dünyaya ilan ettiği Suriye’den çekilme kararını kısa zamanda nasıl değiştirdiğini gördük, buna inanarak ve buna isnaden müttefiki olan Türkiye acaba nasıl bir tavır takınırsa ilkeli bir dış siyaset üretebilir. ABD’yi yok sayarak nasıl bir yol alabilir.

Devamını oku...
 
Yerel Seçime Giderken

(11 Ocak 2019, Cuma)

Türkiye gibi ülkelerde her şey çok mühim, hatta herkes de çok mühim ve önemli. Aslına bakarsanız her şeyin çok mühim ve herkesin çok önemli olduğunu ileri sürmek, işin ciddiyetini hafifletmektir. Ciddi/mühim olanla olmayan birbirine karışır, mühim önemsizleşir, önemli şahsiyetler de önemini yitirir.

Ülkemizde her olay başlıbaşına bir beka meselesi haline getiriliyor. Bunun en açık örneği 2019 Mart yerel seçimleridir.

Belediyecilik diye bir kamusal alan vardır ve bu alanda yapılması gereken işler vardır. Bunlar ana hatlarıyla, şehrin büyüklüğü, alt yapısı, kültürel duruşu vb. konular etrafında oluşur. Ama gel gör ki, öyle olmuyor.

Devamını oku...
 
Kârîsine Kitap Sûalleri

 Röportaj / 7 Ocak 2019 / Gerçek Hayat

kazim saglamYakın zamanda ruh, gönül ve zihin dünyanızda müspet tesir icra eden bir kitap adı lütfeder misiniz?

Yakın zamandan kastınız nedir bilemem. Son okuduklarımın arasında bana müsbet tesir eden kitap; İmam Gazali hazretlerinin “İki Risale” [İslâm ile Zındıklık Arasında Ayırt Edici Kıstas-Te’vîl Kanunu] adlı kitabı.

Sizde bu tesiri vareden âmil nedir?

Bana tesirinin nedeni; son zamanlarda gündeme gelen “tekfir” düşüncesine karşı ileri sürdüğü deliller, daha doğrusu takip ettiği yol-yöntemdir. Asırlar geçse de insanların saplantıları çok değişmiyor, onun için bugünün sıkıntılarının büyük kısmını geçmiş ulemâda bulabilme imkânımız var, buna yönelmemiz hayrımıza olacak.

Devamını oku...
 
Gündem Üzerine Değerlendirmeler

(4 Ocak 2019, Cuma)

Coğrafya ve tarih bugünümüzü fazlasıyla etkiliyor.

Coğrafyamız, çok nazik, kritik bir kavşakta, Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney, Müslümanlık ile Hristiyanlıkla doğrudan içiçe girdiği, kesiştiği, çatıştığı bir alan. Müslümanlık ile Yahudiliğin/Museviliğin de dolaylı, ikincil derecede kesiştiği nokta gibi görünse de hakiki manada onunla da karşı karşıya içiçe.

Coğrafyamız İslam coğrafyası, lakin Anadolu, birçok kavmin, birçok dinin, birçok düşüncenin de zaman zaman at oynadığı bir toprak parçası. Elan bile ülke topraklarına göz dikenler mevcut.

Böylesi bir coğrafyada yaşamak, başlı başına risktir. Bu coğrafik riske tarihin getirdiği yükü de ilave edersek durum net anlaşılır. Çünkü Anadolu’nun İslamlaşması, birebir Batı (İslam dışı bütün güçlerin) karşında durma, onlara rağmen var olma ve onları yenerek gelen tarihi bir arka plan var.

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Suriye
(18 Ocak 2019, Cuma) ABD’nin Suri...
Yerel Seçime Giderken
(11 Ocak 2019, Cuma) Türkiye gibi ...
Gündem Üzerine Değerlendirmeler
(4 Ocak 2019, Cuma) Coğrafya ve tarih ...
Merkeze Geleceği Almak
Asıl olanın; insanımızın; bilgili, ...
Davet mi Propaganda mı?
(21 Aralık 2018, Cuma) Her iki terim b...
Davet Kime Yapılır?
(14 Aralık 2018, Cuma) Davetçi ...
Öğrenmenin Anahtar(lar)ı
(23 Kasım 2018, Cuma) İlim tahsil etm...
Davet-Hizmette Öncülük
(16 Kasım 2018, Cuma) Her bir fikrin, ...

Kimler Sitede

Şu anda 47 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 495
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 2652247
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >