BAŞLIKSIZ

(26 Ocak 2023, Perşembe)

Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!

Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:

Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,

Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden,

Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet;

Alevler içinde ev, üst katında ziyafet!

Durum diye bir lâf var, buyrunuz size durum;

Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodurum!

Bir şey koptu içimden, şey, her şeyi tutan bir şey,

Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey;

...

Necip Fazıl Kısakürek

 

Süregelen bir hayatı yaşamak daha dingin ve güvenilir. Bunun tehlikeli iki ucu var; biri hayatı durgunlaştırma tehlikesi, sabitleşme gelişmeye karşı içe kapanma, diğeri kendi iç dünyasında reel olmayan bir dünya kurma bu hayal içinde yaşamayı kutsama. Bu iki muhayyel tehlikeye rağmen süregelen hayat emniyetli ve güvenlidir. Modern dünya süregelen hayatı çekilemez ve yaşanamaz göstermektedir.

Süregelen hayatın dışına çıkabilmekliğimiz mümkün mü? Bu da mümkün değil. O halde nasıl bir hayat sürebiliriz. Kendi iç dünyamızda bir süreklilik mutlaka olmalıdır, aksi halde kuru yaprak misali rüzgarın önünde sürüklenir nereye savrulacağımız da meçhul, yani tam bir belirsizlik. Modern çağın bizden istediği de bu galiba. Sürekliliği yok etmek ve yeni gelişen iyi-kötü ne varsa hepsine inanmak ve ona hizmete koşmak. Durdurak bilmeden daima koşmak ama koşunun sonunda nereye varacağını hesaplayamamak. Koş babam koş, nereye meçhule! Meçhuller diyarının aslında sahipleri de var ama biz koşucular onları hesaba katacak vakit bulamıyoruz. Koşuyu kim tertip ediyor, hangi gayeye matuf, sonunda bizi neler bekliyor. Bunları düşünmek ise vakit kaybı, yarıştan geri kalma ve fırsatı kaçırma olarak bize sunuluyor.

Devamını oku...
 
YOLA ÇIKMAYA NİYETLENMEK

YOLA ÇIKMAYA NİYETLENMEK                                                                        (20 Ocak 2023, Cuma)

Yola çıkanların hazırlık yaptıkları malum. Hangi niyetle yola çıkmak istiyorsanız o yönlü bir hazırlık yapmanız lazım gelir. Gideceğiniz yeri de hesaba katmanız elzem. Onun için gidilecek yeri de iyi belirlemek icabeder. Ocak ayında soğuk bir memlekete gidecekseniz soğuğa karşı tedbir almasınız, temmuz-ağustos aylarında sıcak memleketlere gitmeye niyetiniz varsa sıcağa göre tedbir almalısınız. Benim için fark etmez ben öyle bir hazırlık yaparım her mevsim ve her yere göre geçerli olur, benzeri beylik cümleler sadece lafügüzaf olur.

Yolculuğunuz fikri bir yolculuk ise, o zaman nereye yolculuk yapacağınıza karar kılıp  gideceğiniz yere göre hazırlık yapmalısınız. Hangi ülkeye yöneliyorsanız önce oranın dilini öğrenmelisiniz, bu yetmez oranın coğrafyasını yani zeminini de bilmeniz gerekecek. Tek başına yolculuk tehlikelidir, gideceğiniz yere size rehnümalık yapacak rehberler de lazım.

Müslümanlar olarak bizim ana yolculuğumuz her zaman içe doğru olagelmiştir. İslam'ı anlama ve anladığımız İslam'ı yaşama ve yaşatma. Önce doğru anlayacağız.

İslam'ın doğru anlaşılması bizden önceki seleflerimizin izini takip ederek mümkün. Önceki selefin değişik tarz ve anlayışları var. En sağlam yol/hazırlık ana caddeyi takip etmektir. Cumhurun yolu...

Devamını oku...
 
BİR SAL-DİDENİN HAYIFLANMALARI

(3 Ocak 2023, Salı)

Ademoğlu, farklı karakterde, farklı yetenekte, farklı zekada ve farklı aklî seviyede yaratılmıştır. Yeteneklerimizi eğitim ve öğretimle geliştirebiliriz. Aklımızı kullanmayı verimli hale getirebiliriz, zekamızı geliştirebiliriz kısmen. Karakterimizi değiştirmemiz biraz zor. Onu ancak kontrol altına alabiliriz, tümden değiştiremeyiz. Zekamızı, aklımızı, yeteneklerimizi biraz geliştirebiliriz ama tümden yüceltemeyiz. Allah'ın vergisinin üzerine az bir şeyler koyabiliriz.

Tecrübe için dilsiz hocadır derler. Size kendini gösterir ama sizi zorlamaz, size kendini gösterince eğer siz almaya niyetli ve usulüne uygun ondan yararlanmak isterseniz, tecrübe bunu fark eder ve kendini size açar. Ama kaale alınmazsa başka adresler arar. Sal-dide ve tecrübe-dideler de öyledir. Size yaşadıklarını kendi zeka, akıl, bilgi, eğitim, karakter ve ananelerine göre aktarmaya çalışırlar. Ortam ve muhatap olanlar, anlar ve ondan yararlanmak isterlerse kendini onlara daha fazla açar. Yok sayarlarsa veya anlamak yerine onunla cedelleşmeye çalışırlarsa sal-dide ve tecrübe-dide oradan umudunu keser başka adresler arar. Bulamazsa inzivaya çekilir. Çevreyi seviyorsa ayrılmayı göze alamaz bu sefer idare etme yoluna gider. Belki de tecrübesine, ilmi birikimine, yeteneklerine de inanmaz hale gelir. Bu durumun suçlusu kendini görür ve geçmişini edinimlerini sorgulamaya başlar. Çevresine ve diğer çevrelere bakar, ciddi muhasebeye başlar sonunda vardığı/ varacağı kararı da kimseyle paylaşamaz. Çünkü tecrübesine, ilmine, zekasına ve edinimlerine kimse kulak asmamıştır.

Devamını oku...
 
Hedefler, Vizyon ve Öngörüler

(7 Aralık 2022, Çarşamba)

Aslında hem tek tek fertler hem de milletler ve insanlık için geçmiş (mazi) - şimdi (an) - gelecek (istikbal) birbirinden ayrılmayan, ayrılamayacak olan bir zaman bütünlüğüne (bütün zamana) işaret eder. İnsanoğlu Âdemoğludur, bedenî ve ruhî kuvvetleri geriye doğru ilk insana kadar çıktığı gibi kıyamete kadar gelecek nesillere de kaynaklık eder, iradî veya gayrıiradî olarak dünden, bugünden yarına biyolojik ve mânevî miraslar bırakır, işaretler koyar. (İsmail Kara)

Müslümanların diyebiliriz ki bütün insanlığın zaman ve mekan ayarları bozulmuştur. Zamana ve mekâna ait tüm düşüncelerimiz ziruzeber olmuştur.

İlk önce bu belirsizliği, bu zaman ve mekân kopukluğunu gidermeliyiz. Hedefler zaman ve mekanla sabitlenirse bir değer ifade eder.

Zaman ve mekân ile ideal arasında bağı tesbit etmek ve uyumlarını sağlamakla yeni bir çığır açılabiliriz.

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

BAŞLIKSIZ
(26 Ocak 2023, Perşembe) Durun kalaba...
BİR SAL-DİDENİN HAYIFLANMALARI
(3 Ocak 2023, Salı) Ademoğlu, farklı...
YOLA ÇIKMAYA NİYETLENMEK
YOLA ÇIKMAYA NİYETLENMEK         ...
Mülahazalar
(8 Ekim 2022, Cumartesi) Düzenli ve te...
Hükümet - Toplum İlişkisi - 5
(7 Eylül 2022, Çarşamba) Hükümet-...
Hükümet - Toplum İlişkisi - 4
(30 Temmuz 2022, Cumartesi) Cema­atler...
Gergin Ruh Hali Yaşayan İnsanların Ahvali
(6 Temmuz 2022, Çarşamba) Beniâdem h...
Hükümet - Toplum İlişkisi - 3
(17 Haziran 2022, Cuma) Sivil Toplum Ku...

Kimler Sitede

Şu anda 27 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 616
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 4791735
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >