Yeni Modernlik ve İslamlaşma (4)

(18 Mayıs 2018, Cuma)

Kavimler Arası İlişkiler

Modern dünya; hem globalleşiyor, küreselleşiyor, devletler biraraya gelerek birlikler kuruyor, hem de etnisiteyi körüklüyor, cazip hale getiriyor.

***

Bu modern dünyanın faili kim veya kimler?

Çokuluslu şirketler, beynelmilel kurum- kuruluşlar, güçlü medya grupları, fikir üreten merkezler, bilimsel kuruluşlar, uluslararası akademik çevreler, nobelciler, NATO, BM gibi uluslararası kuruluşlar….

****

Dış dünya; kavmiyeti milliyete, milliyeti vatandaşlığa, vatandaşlığı da devlete sıkı bağlarla bağlamış. Mesela bir Alman için Alman milliyetçiliği ile Alman vatandaşlığı, Alman devleti birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bir Fransa vatandaşı için; ırkı ne olursa olsun, düşüncesi ne yöne doğru olursa olsun, -ister kapitalist, ister sosyalist, ister ateist, ister dindar fark etmez- Fransa vatandaşlığı ve Fransa devleti ana belirleyicidir. 

Devamını oku...
 
Yeni Modernlik ve İslamlaşma (3)

(11 Mayıs 2018, Cuma)

B-Toplumlar Arası İlişkiler

Toplumlar arası ilişkiler; beniâdemin soy/soplara bölünmesiyle başlamıştır. Toplum büyüdükçe, dağıldıkça, farklılaştıkça ilişki ağı da gelişmiş, değişiklikler kazanmıştır. Bu gelişim sürecinden; örf, adet, gelenekler doğmuş. Zamanla belli kurallara kaidelere yol açmıştır. Daha sonra bunlardan toplumsal ilişki kuralları doğmuş bu da gelişerek, büyüyerek uluslararası ilişkilere kadar uzamıştır.

Modern dünyada toplumlar; ulusa, etnik kökene, milliyete, yurttaşlık esasına göre düzenlenmiştir. Toplumlar arası ilişkiler de bunlara göre şekillenmiştir. Ulus-devletin hakim olduğu dünyada, ilişkiler de buna bina edilmiş, fikir, düşünce, itikad, anlayış ve yaşayış biçimi ötelenmiş, bunların yerine ulus-devlet anlayışı merkeze konularak toplumsal ilişkiler düzenlenmiştir.

Devamını oku...
 
Yeni Modernlik ve İslâmlaşma (2)

                                          (4 Mayıs 2018, Cuma)

Bazı Meseleler

Modern Dünyayı Anlamak,

İster modern diye adlandıralım, ister post modern diye adlandıralım, eski şekliyle işlemeyen, yürümeyen, siyaset gütmeyen yeni bir dünya var, biz de bu dünyada yaşıyoruz. Bu yeni dünyanın;

Yeni iktisat anlayışı var;

Yeni siyaset anlayışı var;

Yeni din anlayışı var;

Yeni kültür anlayışı var;

Yeni milliyetçilik, devletçilik anlayışı var;

Yeni teknik anlayışı var;

Yeni örf-adet anlayışı var;

Yeni aile anlayışı var;

Yeni medeniyet anlayışı var;

Yeni savaş anlayışı var;

Yeni barış anlayışı var;

Devamını oku...
 
Yeni Modernlik ve İslâmcılık/İslâmlaşma

(27 Nisan 2018, Cuma)

Bu topraklarda cereyan eden batılılaşma/modernleşme hareketleri, belirli safhalardan geçerek bugüne geldi. Bu safhalarla ilgili genel bir değerlendirmede bulunursak ve ana hatlarıyla başlıklar halinde kısaca değinirsek, nasıl buraya geldiğimizi kısaca hatırlamış olacağız.

Tanpınar, Türklerin (diğer Müslüman kavimlerin büyük bir kısmı için de geçerli) iki büyük değişiklik geçirdiğini söyler. Biri şamanlıktan İslâm’a/İslâm medeniyetine geçiş, diğeri de İslâm medeniyetinden batı/modern medeniyete geçiştir. Her iki geçişte, alfabe değişikliğine gidilmiş, hayat tarzları baştan sona ziri u zeber edilmiştir.

Batılılaşma/modernleşme, İslâm medeniyetinden/kültür havzasından, batı medeniyetine geçişin serüvenidir.

Serüvenimiz; önce batıyı yok sayma idi, ardından batıyı kabul etme, bir sonraki adım kendine denk görme, daha sonra ona öykünme ve onun gibi olma şekliyle sonuçlandı. Bu serüven süresince; çokça tartışmalar, çokça teklifler ileri sürüldü.

A- Batıyı olduğu gibi almaktır. Bu iddia ve teklife göre Batı medeniyeti insanlığın geldiği en mükemmel noktasıdır, biz de yolu kısaltmak için o medeniyette yerimizi almalıyız. Yerli, milli, İslâmî gibi kaygıları da bir tarafa bırakmalıyız.

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Yeni Modernlik ve İslamlaşma (4)
(18 Mayıs 2018, Cuma) Kavimler Arası ...
Yeni Modernlik ve İslâmlaşma (2)
                          ...
Yeni Modernlik ve İslâmcılık/İslâmlaşma
(27 Nisan 2018, Cuma) Bu topraklarda ...
AKP - Dış Siyaset
(20 Nisan 2018, Cuma) Bir ülkenin d...
Zeytin Dalı Harekâtı Sonrası Suriye
                          ...
Bencileyin Gülmedik Baş
(30 Mart 2018, Cuma) Yürü fâni düny...
Ahlak; Cesareti Kırar mı?
(23 Mart 2018, Cuma) Cesaret-ahlak ili...
Cesaret-Ahlak
(16 Mart 2018, Cuma) Bu iki haslet, ins...

Kimler Sitede

Şu anda 32 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 469
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 2291086
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >