Kazım SAĞLAM
Batılılaşma Serüveni Devam Ediyor PDF Yazdır e-Posta

       Batılılaşma Serüveni Devam Ediyor   (21 Ocak 2011, Cuma) 

      Osmanlı batılılaşması, yenilgi sonucu ortaya çıkmıştır ve imparatorluğu kurtarma arayışına girenler, kendini yenen batının her şeyini almayı bir çıkış yolu kabul emişlerdir.

      Kabul etmemiz lazım gelir ki Osmanlı’nın son dönemi çökme eşiğine gelmişti. Devlet idaresi acziyet içinde, dış temsilciliklere teslim olmuş bir bürokrasi, çökmüş bir medrese, otoritesi bitmiş bir padişah, batıya hayran bir aydın kitle ve borç içinde bocalayan bir yapıyla karşı karşıyaydık.

      Alınan her tedbir tersine dönmüş, yeni fikir ileri sürenler hainlikle suçlanıyordu.

      Ayrıca tüm dünya Osmanlı’ya düşman, hasta adam ilan edilen imparatorluk dış destek arayışında ve fakat istediği desteği bulamıyor. Çağı anlayarak kendini yenileyeceğine iç düşman arama hevesine düşmüş bunun neticesinde ülke insanı birbirine düşman kesilmişti.

Devamını oku...
 
Ötekisi Kendisi Olanlar PDF Yazdır e-Posta

        Ötekisi  Kendisi Olanlar         (4 Şubat 2011, Cuma)

Her şey zıddıyla kaimdir, derler. Gece-gündüz, aydınlık- karanlık, küfür-iman, cennet-cehennem, sıcak- soğuk, hak-batıl, zalim-mazlum, ezen-ezilen...

Bu hâl, insanlar için de geçerlidir. Anlam kazanmamız için ötekimizin olması lazım, ötekisi olmayan aslında yok demektir.

Hayatta hiçbir şeye kızmayan, hiç düşmanı olmayan insan acaba var mıdır? Böyle bir şey mümkün müdür?

Necip Fazıl’ın

"Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın;

Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın!.."  dizeleri insanî durumumuzu izah ediyor.

Tek tek her bir fert için öteki.

Toplumlar için öteki.

Medeniyetler için öteki.

Tüm insanlık için öteki.

Devamını oku...
 
Kentlinin Ahiret Anlayışı PDF Yazdır e-Posta

Kentlinin Ahiret Anlayışı                                                            (2 Aralık  2011, Cuma) 

Dünya ahiretin tarlası diye buyrulmuş. Yani bu dünyada ne ekersek öbür dünyada onu biçeceğiz. Kent insanı bu hükmü, bu benzetmeyi, bu gerçeği tam bilemez.  Niye bilemez çünkü tarlayı bilmez, ekinin nasıl olacağını bilmez, hangi tarlada hangi ürün ne kadar zamanda yetişir bunları anlayamaz, anlayamadığı için de bu hadisin ifade ettiği manayı tam kavraması mümkün değildir, onun için bilemez.

Kent insanı kitaplarda okuyarak, ziraat verilerine dayanarak bazı ilmi bilgilere vakıf olabilir, ama kainata bakarak tarlaya bakarak ekine bakarak bir şey anlaması imkansıza yakındır.

Kent insanı şehir insanı gibi de değildir. Şehirli, oturmuş bir kültürün ve yaşayışın temsilcisidir, halbuki kentli sahte alışkanlıkların oluşturduğu ortamın çocuğudur. Her şeyi sanal ve kitabi, yani satırlarla kayıtlı bilgidir. Bazen çok oturaklı gibi görünür aslında gerçek hayatla bağı kopuk olduğu için hayatı kavrayamaz. Şehirli insan tarlayı ve ekini bilir, çünkü köyle irtibatını koparmaz, insan merkezli bir dünya ile kendini muhafaza eder, kentli ise sanal aleme sığınır, bilgisayara, internete… sığınır bunu sağlamak için de hakikatten kaçar, tarla da hakikatin, gerçeğin temsilcisidir.

Tarladan, tabiattan anlamayan ölümü ve dirilişi de anlayamaz. Her sene baharda kainatın dirilişini gözleriyle görmeyen beton yığınları arasında ömrünü geçiren kişi ne anlar tarladan ve ekinden ve de dünyanın ahiretin tarlası oluşundan.

Göklerin ve yerin yaratılışındaki hikmet kentliye göre bilimsel hikmetlerdir.  Güneşin yörüngesi, meridyenler, paraleller, galaksiler… bütün bunları kitaplardan okur ve kainata nasıl tahakküm edeceğini hesaplar.

Deveyi görmez ki nasıl yaratıldığına bakabilsin, gökyüzüne çıplak gözle bakmaz ki yıldızların nasıl kandil olduğunu görebilsin.

Devamını oku...
 
İslâmcılık Modern Bir Hareket midir? Modernist Bir Hareket midir? PDF Yazdır e-Posta

      İslâmcılık Modern Bir Hareket midir? Modernist Bir Hareket midir?   (7 Ekim 2011, Cuma)

 

      İslâm, hayat dinidir, daima diri ve hayydır, çünkü Hayy olan yüce Allah tarafından bize sunulmuş ilahi bir dindir.

 

      Bu ilahi din insanlık tarihiyle başlar, ilk insan aynı zamanda ilk peygamberdir.  Hz. Adem ile başlayan Nebilik, tarih boyunca tüm insanları hakka ve gerçeğe çağırmış, onları fahşadan ve tuğyandan alıkoymuştur.

 

      İnsanlık var oldukça da hakka ve gerçeğe çağırma devam edecektir. Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar toplumların ifsadı başka bir Resul gönderilerek sağlandı. Son Nebi’yle bu iş yanı nübüvvet hitama erdi. Artık Resul gönderilmeyecek, fakat toplumlarda ifsad ve bozgunluk devam ediyor ve edecek, bu bozgunculuk ve sapmaya karşı peygamberlerin görevlerini muvahhitler, bilenler yürütecek, bu yürütüş bir görevdir, bir yücelik ve faiklik değildir.

      Ayrıca yeni yeni icatlar ve oluşumlar ortaya çıkıyor bu nevzuhur icad ve oluşumlara karşı da insanlık adına, gerçek adına, İslâm adına, söz söylemek, duruş sergilemek gerekecektir.

      Bu yönüyle devamlı akan bir hayat vardır, bu akan hayata karşı da devamlı diri olan ve diriltici olan İslâm’ın bir değerlendirmesi olacak ve olmalıdır da. Aksi halde din toplumdan tard edilecek ve hayatla din arasındaki bağ kopacak bunun sonucu olarak toplum ile din, hayat ile din arasındaki bağ da kopacaktır. Böyle olursa din tarihsel bir metin haline dönüşecek veya o seviyeye indirgenecektir. Vicdanlara hapsedilecek ve laisizmin oyuncağı haline dönüştürülecektir.

 

      Allah’ın dini İslâm, tüm zamanların ve mekanların dinidir. Tüm zaman ve mekanlara da hükmedecektir, etmelidir. Zaman zaman bazı aksamalar, inkıtalar olur, fetret devirleri oluşur, insan azar sonra tekrar sırat-ı müstakime döner.

Devamını oku...
 
MTTB – I (Milli Türk Talebe Birliği) PDF Yazdır e-Posta

MTTB – I  (Milli Türk Talebe Birliği)

Osmanlı’nın çökmeye başlaması arayışları hızlandırdı. Batılılaşma serüvenimiz de bir bakıma İmparatorluğu kurtarma arayışıdır.

Osmanlı’yı kurtarma çareleri arasında üç tarz-ı siyaset öne çıkıyor. a)İslâmcılık b)Osmanlıcılık c) Türklük veya Türkçülük.

Bu arayışlar sürerken II. Abdülhamit döneminde iki ayrı uç beliriyor, daha doğrusu iki ayrı zümre oluşuyor. Mevcudu muhafaza etmeye çalışan iktidar, Sultan II. Abdülhamit. Mevcudu değiştirmeye azmeden ve her yolu denemeyi mubah gören İttihat ve Terakki Cemiyeti ve bazı arayış sahipleri.

1908 Meşrutiyet Devrimi’ni sağlayan siyasi dernek (parti) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temeli, 1893 yılında İstanbul’da Askerî Tıbbiye’de atıldı. Kurucuları Dr. İshak Sukûtî, Dr. Abdullah Cevdet. İbrahim Temo ve Şerafettin Mağmuni’dir. Cemiyetin amacı istibdada karşı direnmek, Meşrutiyet yönetiminin yeniden yürürlüğe girmesini, özgürlüğe, eşitliğe, mal ve can güvenliğine yer veren bir yönetimin kurulmasını sağlamaktı.

Cemiyet, kısa zamanda gelişti, İstanbul’da birçok semtte gizli komiteler kuruldu. Kahire’de ve Paris’te dernek adına yayımlara girişildi. Bunun üzerine II. Abdülhamit yönetimi, İstanbul’da sıkı araştırmalara girişti. 1897’de Cemiyet üyelerinin çoğu ele geçirilerek bir kısmı hapsedildi, bir kısmı sürgün edildi. Ama devrim düşüncesi yok edilemedi.

İttihat ve Terakki’nin amaçları özellikle Rumeli’de subaylar, askerî öğrenciler ve memurlar arasında yaygınlaştı. Selanik, cemiyetin merkezi haline geldi. Atatürk ve İsmet İnönü de cemiyete üyeydiler.

MTTB’ye giden yol 

Cihan harbinden sonra yenilen Osmanlı toprakları üzerinde küçülerek kurulan TC , İTC içindeki olumlu unsurları da tasfiye ederek ulus-devlet inşa etti. Bu yeni ulus devlete yeni bir tarih, yeni bir fikir ve yeni halk lazımdı, bunu da en iyi gençlik sağlayabilirdi.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 72

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

İnsan Kendi Özüne Bakabilir Mi?
(14 Haziran 2019, Cuma) Uzun bir aradan...
2019 Yerel Seçim Sonuçlarının Yankıları - 2
(26 Nisan 2019, Cuma) Kılıçdar...
2019 Yerel Seçim Sonuçlarının Yankıları
(19 Nisan 2019, Cuma) 2019 yerel se&cce...
Gelecek Tasavvuru
(11 Mart 2019, Pazartesi) İki kelime, ...

Kimler Sitede

Şu anda 32 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 509
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 3106388
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >