AKP?nin 11 Maddede Belediyeciliği (1) PDF Yazdır e-Posta

(1 Şubat 2019, Cuma)

Önce 11 madde sunulacak ardından değerlendirmeler yapılacaktır.

11 madde

* Şehir planları: Uzun planları gözeten hakkaniyete uygun projeleri gözeteceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu halde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgi düzenlemeleri milletimizin önünde ilan edeceğiz. Yapılan çalışmalar konusunda ilgili tüm kamu, özel sektör ve STK temsilcilerine başvurup, en geniş uzlaşmayla alacağız. Milletimizin hayat kalitesini artıramayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız. Şehirlerimizi çekim merkezi haline getirecek projeler önem vereceğiz.

* Altyapı ve ulaşım: Bu konu çözülmeden şehirlerimizi şehir haline getirebileceğimize inanmıyoruz. AK Partili olmayan belediyelerde de çalışmaları takip edeceğiz. Toplu taşıma projelerini hızlandırarak, vatandaşlarımızı trafikten boğulmaktan kurtaracağız. Otopark konusunu öncelik haline getireceğiz. 

*Kentsel dönüşüm: Bu projelerimiz hem deprem hem çarpık yapılaşmadan kurtarmak için geliştireceğiz. Alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet Kıraathanelerini yaygınlaştıracağız.

* Benzersiz şehirler: Her şehrin kendi coğrafyası, tabiatına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Her birinin kendi hikayesi olan siluetini bozan projelere izin vermeyeceğiz. Tarihi yapıları ve mekanları gelecek nesillere miras bırakacağız. Şehirlerimizin herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız.

* Akıllı şehirler: Şehircilikte yeni ufuklar açacağız. İnsanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Türkiye'yi bu büyük yarışta geri bırakmayacağız.

* Çevreye saygılı şehirler: Tabiat içinde canlı veya cansız varlıklarla uyum içinde hayat sürdürmeyi sağlayacağız. Millet bahçelerini her şehrimizde yaygınlaştıracağız. Şehirlerimizi yeşil alanlarla güzelleştirirken, atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız. 0 atık projesi ile insan, şehir, tabiat dengesini gözeterek şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz.

* Sosyal belediyecilik: Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan hiçbir kesim bırakamayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız, sessiz yığınların sesi olacağız. Toplumun temeli olarak gördüğümüz aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları önceliklerimizin başına alacağız. Şehirlerimizi imar ederken, nesilleri ihmal etmeyeceğiz. Spor merkezleri, kültür merkezleri, engelli ve yaşlı merkezleri gibi merkezleri en küçük yerleşim yerlerine götüreceğiz. Sporu her kesimin ayrılmaz bir parçası haline getireceğiz. Bu çalışmaların kalite standartlarını oluşturarak, ülkenin her yerinde belirli seviyenin üstüne çıkaracağız.

* Yatay şehirleşme: Şehirlerimiz toprakla daha çok buluşan, toprağa daha yakın bir yaşamı yatay mimari ile geliştireceğiz. Böylece pek çok sorunu aynı anda çözebileceğiz. Her şehirlerimizde pilot uygulamayla başlayarak ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız. Yeni imara açılan bölgelerde buna öncelik vereceğiz.

* Halkla birlikte yönetim: Şehir sakinlerinin en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımız için şehirli hakları bildirgesi hazırlayacağız. Kararları şehir meclislerinde ortak akıl ile alacağız.

* Tasarruf ve şeffaflık: Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Her faaliyetimizi en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde bilgiye, belgeye açık bir şekilde yürüteceğiz. Hakka, adalete, vicdana aykırı davranan kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

* Değer üreten şehirler: Bugün şehirlerimizde yaşayan insanların talepleri çeyrek asır öncesine göre çok değişti. Bugün, şehirlerdeki insanlarımızın temel beklentilerini her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesi olarak özetleyebiliriz. İnsanın kültürel ve ekonomik üretiminde kalkınan mekanlar haline getireceğiz. Şehirlerimizin geleceğe medeniyet mirasımızı olarak bırakabileceğimiz iyilik, kültür, sanat ürünleriyle değerlenmesini sağlayacağız.

11 maddelik beyannameyi sunan başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarını da kısaca değerlendireceğiz.

Tayyip Bey;

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının yüzde 80'i aştığını söyledi. Türkiye gibi tarım ülkesi olan ülkemizde bu rakam çok olumlu sinyaller vermiyor. Demek insanımız köyden kaçıyor. Bunun nedenleri araştırılmalıdır. Kentleşmeyi bu denli teşvik ederseniz şehirlere baskın tarzı göçü önlemeniz mümkün değil. Köylüyü köyde tutmanın imkanları araştırılmalı ve buna göre tedbir alınmalı. Köylü köyü terk ederse tarım ve hayvancılık sekteye uğrar. Teşvik tedbirleri hem çoğaltılmalı hem de verimli kullanılmaları sağlanmalı. Devlet bu tür teşviklerin heba edilmesini önleyici tedbirlere başvurmalıdır.

Köye köylüye alternatif öneriler sunabilmeli. Ziraat liseleri açılmalı ve ziraat fakülteleri de işlevsel hale getirmelidir. Hayvancılık için de özel eğitimler verilmeli, hayvancılık seminerleri düzenlemeli belki de okulları kurulmalıdır. İklim şartlarına uygun bir planlama ile pekâlâ üstesinde gelinebilecek bir mesele. Yıllar yılı şehirleşmeyi bir medeniyet ve kalkınma ölçütü diye bize anlatılan ve özendirilen bu mantık terk edilmelidir. Köyü şehirleri aratmayacak seviyeye getirmelidir hükümet. Yapılan yollar, kurulan iletişim ağları, köye hizmeti daha kolaylaştırıcıdır, bundan yararlanmalıdır. Bilhassa eğitim konusu bu yönüyle ele alınmalı yani köyde okuyan çocuklar şehirlere/büyük şehirlere gelmek zorunda bırakılmamalıdır. AKP hükümeti bu konuda başkasına kabahat bulamaz.

Yine Tayyip Bey;

Dünyada ise Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun yüzde 55’inin şehirlerde yaşadığını söyledi. Demek gelişmişlikle köyde yaşamak arasında doğrudan bir bağ yok. Köylüyü aşağılayan ve hor gören zihniyetin değişme zamanı gelmiştir. Aslında AKP tabanına bakılırsa genel itibarıyla köy kökenlidir, geldikleri yerleri imar edip yaşanır hale getirebilirlerse AKP’nin geleceği de daha kalıcı hale gelir. Metropollerde yaşamayı medeniyet ölçüsü sayma biraz görgüsüzlükle de ilgisi var. İnsanlık ve erdemliktir asıl olan, şehirli olmak şehirde ikamet etmek demek değildir.

 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Acziyetin İçinde Saklı Kuvvet
(16 Mayıs 2020, Cumartesi) "Der tarik-...
Genelleme? Komplo? Teferruat?
(7 Mayıs 2020, Perşembe) Hangi konu, ...
Hani Kamplaşma Olmayacaktı!
(4 Mayıs 2020, Pazartesi) Bilim-din i...
Nesli Koruma Mücadelemizi Sürdüreceğiz
(28 Nisan 2020, Cuma) Geçtiğimiz haft...
İnsan Evladı Kendine Kulak Ver!
(24 Nisan 2020, Cuma) İnsan evladı ol...
Kaçınmak - Sığınmak
(17 Nisan 2020, Cuma) Kaçınmamız ger...
İçimize Dönmenin Vakti
(10 Nisan 2020, Cuma) Koronavirüs musi...
İslamcılık / İslamilik Devam Ediyor
(29 Şubat 2020, Cuma) İslamcılığı...

Kimler Sitede

Şu anda 17 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 541
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 3543896
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >